Laskar Puntlastechniek

Weerstandlassen – veelgestelde vragen

Wat is weerstandlassen?

Weerstandlassen is de verzamelnaam voor lasprocessen waarbij de twee te verbinden voorwerpen tegen elkaar aan worden gedrukt en een grote elektrische stroom door de constructiedelen wordt geleid.

Als gevolg van de elektrische weerstand wordt elektrische energie omgezet in warmte. Deze warmte zorgt voor plaatselijk smelten van de materialen. Tegelijk met de stroom wordt een bepaalde hoeveelheid druk ontwikkeld die groot genoeg is om de lasverbinding te maken. Dit smelten en het latere stollen zorgen voor de eigenlijke verbinding. 

De vorm van de ontstane las is afhankelijk van het soort weerstandlasproces.

Weerstandlassen in verschillende varianten

Er zijn verschillende varianten van weerstandlassen. Wij leveren kwalitatief hoogwaardige weerstandlasmachines voor veel verschillende toepassingen. Door ons brede assortiment weerstandlasmachines zijn we goed in staat altijd een passende weerstandlasmachine te leveren. Onze kracht is dat we door onze kennis en ervaring op dit gebied weten welke weerstandlasmachine voor uw product de juiste keuze is. 

Wij zijn gespecialiseerd in:

Klik hier om meer te lezen over onderhoud weerstandmachine.

Weerstandlassen en parameters

Bij weerstandlassen dienen verschillende parameters goed op elkaar te worden afgestemd voor een betrouwbare verbinding. Bij het lasproces is de stroomsterkte zeer belangrijk en natuurlijk ook de druk van de elektrode. Verder zijn de elektrodegeometrie en de lastijd van grote invloed.

Wat is puntlassen?

Puntlassen wordt voornamelijk toegepast voor het verbinden van dun plaatwerk, zoals: rvs, staal, zincor, sendzimir en aluminium. Het te puntlassen product wordt met hoge druk tussen 2 koperen puntlaselektroden geklemd. Terwijl er hoge druk wordt uitgeoefend op het materiaal wordt er zeer kort veel stroom doorgevoerd. De weerstand die de stroom ondervindt van het te puntlassen materiaal zorgt lokaal voor warmte. De warmte zorgt voor de puntlasverbinding.

Klik hier om meer te lezen over puntlassen.

Klik hier om meer te lezen over puntlasscholing.

Klik hier om meer te lezen over onderhoud puntlasmachines.

Wat is stiftlassen?

Stiftlassen wordt heel breed toegepast. Van kleine stiftlasbouten op dun plaatwerk tot M22 kopdeuvels voor brugbouw. Voor het lassen op dun plaatwerk wordt vaak gebruik gemaakt van condensator ontlading stiftlasmachines. Voor plaatwerk dikker dan 4mm wordt gekozen voor kortsluitboog stiftlasmachines.

Naast stiftlasbouten met draad kunnen er ook massieve stiften, stiften met binnendraad, aardlipjes, nagels voor isolatie enz. gelast worden.

Klik hier om meer te lezen over stiftlassen.

Klik hier om meer te lezen over stiftlasscholing.

Klik hier om meer te lezen over onderhoud stiftlasmachines.

Wat is moerenlassen?

Moerenlassen wordt vaak toegepast bij het aanbrengen van draad op een dunne plaat, als tappen geen optie is. Er wordt dan vaak gekozen voor het lassen van moeren, door dit te doen met een puntlasmachine wordt er heel lokaal warmte ingebracht. Daardoor vindt er niet of nauwelijks vervorming plaats.

Ook is het een snel en veilig proces. Deze methode kan ook worden toegepast op dikker materiaal. Lasmoeren zijn verkrijgbaar in staal en RVS van M3 t/m M16. Door de juiste machine kunt u een moer lassen in minder dan 1 seconde, daarbij hoeft geen nabewerking gedaan te worden. Het is dus doeltreffend, betrouwbaar, reproduceerbaar en kosten efficiënt. Borgen van de verbinding is mogelijk door het meten van de afsmelting.

Klik hier om contact met ons op te nemen over moerenlassen.

Wat is projectielassen?

Projectielassen is een vorm van puntlassen, waar bij projectielassen de vorm en plaats van de las worden bepaald door uitstekende delen. Bij puntlassen wordt de las door de elektroden bepaald.

Bij projectielassen zijn op één of beide te lassen delen een kraagje of uitstulpingen (projecties) aangebracht. Als de te lassen voorwerpen tegen elkaar aangedrukt worden, maken ze contact op die plaatsen en daardoorheen loopt de lasstroom, dit kan zowel gelijkstroom als wisselstroom zijn. De verdikkingen smelten en na het wegvallen van de stroom, stollen de lassen onder de elektrodedruk. De verbinding is tot stand gebracht en de verdikkingen gaan geheel op in de las. Zodoende kan nauwkeurig de plaats en vorm van de lasverbinding worden bepaald.

Omdat stroom zich over verschillende lasplaatsen kan verdelen, is het ook mogelijk om meerdere projectielassen aan te brengen in 1 handeling.

Klik hier om contact met ons op te nemen over projectielassen

Wat is rolnaadlassen?

Rolnaadlassen wordt toegepast voor het verbinden van gelijkgevormde delen (ronde buizen en meerhoekig gevormde delen). Bij rolnaadlassen wordt gebruik gemaakt van koperen elektroderollen in plaats van puntvormige elektroden, zoals bij puntlassen. Het lasproces wordt met een nauwkeurig in te stellen snelheid aangedreven. Tijdens het ‘transporteren’ van de plaat tussen de rolelektrodes wordt druk uitgeoefend. Daarnaast worden er met een bepaalde regelmaat puntlassen gemaakt. Hierdoor ontstaat een soort stippellijn. Deze stippellijn verbindt de platen aan elkaar.

Voor het creëren van een vloeistofdichte lasnaad kunnen door middel van een lage transportsnelheid en een hoge pulsfrequentie ook overlappende lassen worden gemaakt.

Klik hier om contact met ons op te nemen over rolnaadlassen

Wat is stuiklassen?

Stuiklassen wordt toegepast om werkstukken aan elkaar te verbinden. Een ‘stuik’ is het uiteinde van een langvorming voorwerp en een stuklas wordt ook wel een kopse las genoemd. Bij stuiklassen worden bijvoorbeeld buizen of metaalplaten die in elkaars verlengde liggen aan elkaar gelast. Wij leveren ook stuiklasmachines voor afbrand-stuiklassen.

Klik hier om contact met ons op te nemen over stuiklassen.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Bent u benieuwd naar onze puntlas- en/of stiftlasmachines of heeft u vragen hierover? Graag vertellen we er alles over!

Neem vrijblijvend contact met ons op